Behandelingsprocedure wetsvoorstel 'Wet maatregelen woningmarkt 2014' vastgesteld

De Eerste Kamercommissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning en Financiën hebben op 19 november 2013 de procedure m.b.t. de behandeling van het wetsvoorstel 'Wet maatregelen woningmarkt 2014' (TK 33.756) besproken. Het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden op 10 december 2013. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel is voorzien voor 16 en 17 december 2013. N.a.v. de technische briefing over het wetsvoorstel is vast komen te staan dat op 3 december 2013 gesprekken met organisaties en deskundigen zullen plaatsvinden.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015