Behandelschema wetsvoorstel 'Witteveenwet 2015'

Met zijn brief van 19 juni 2013 bij het wetsvoorstel 'Witteveenwet 2015' (TK 33.610, nr. 21) heeft de staatssecretaris van Financiën invulling gegeven aan zijn eerdere toezegging de Tweede Kamer nader te informeren over de verdere besluitvorming van het kabinet rond het wetsvoorstel. In die brief is o.m. een behandelschema opgenomen m.b.t. het wetsvoorstel en staat te lezen dat bij nader inzien is besloten de door de sociale partners overeenkomen aanvulling op het wetsvoorstel 'Witteveenwet 2015' (de zgn. pensioenaanvullingsregelingen) in een afzonderlijk wetsvoorstel uit te werken. Het wetsvoorstel zal uiterlijk 21 juni 2013 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015