Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021

Dit bericht betreft een signalering inzake de publicatie van de belangrijkste wijzigingen belastingen 2021 door het Ministerie van Financiën.

Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 'Belastingplan 2022'. De wettelijke bepalingen uit het pakket 'Belastingplan 2021' treden officieel in werking nadat de Koning deze heeft goedgekeurd.

Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning heeft het ministerie van Financiën in het Eindejaarsbericht van 15 december 2020 een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2021.

Dit overzicht bevat onder meer de fiscale cijfers inzake de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de belastingen op milieugrondslag, de autobelastingen en de vennootschapsbelasting.

Informatie

  • Algemeen, Fiscale Aspecten, Estate Planning, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Basis, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Successiewet, Fiscaal: Overig, Fiscaal: Wet Vpb
  • Donderdag 17 december 2020