Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Belastingdienst attendeert op mogelijkheid om PEB om te zetten in ODV of af te kopen. Doe dit vóór 2020

Dit bericht bevat een attendering van de Belastingdienst.

Sinds 1 juli 2017 mag een directeur-grootaandeelhouder (dga) geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. Als u dga bent en nog een PEB hebt, dan hebt u nog tot 1 januari 2020 de gelegenheid om uw pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Kom dus tijdig in actie. Dit is de boodschap van de Belastingdienst.

 

Kiest u voor afkoop in 2019, dan mag u nog gebruikmaken van de korting van 19,5%. Informeer ons hierover binnen 1 maand na de afkoop of omzetting door het informatieformulier in te sturen.

 

Wilt u meer weten over wat u kunt doen met het pensioen dat u hebt opgebouwd? Op de site van de Belastingdienst zijn de volgende twee opties uitgewerkt: 

a. Opgebouwd pensioen handhaven en bevriezen

Handhaven en bevriezen van het in eigen beheer opgebouwde pensioen wil zeggen dat u de opbouw in eigen beheer stopzet vanaf uiterlijk 1 juli 2017, maar dat de opgebouwde pensioenrechten blijven staan. Heeft uw bv de pensioenvoorziening op de balans staan, dan moet u nog wel elk jaar de opgebouwde rechten indexeren en de voorziening actuarieel waarderen.

Let op!

Laat de bv de actuariële waardering en indexatie achterwege, dan kunnen wij dit zien als een vorm van prijsgeven van de rechten. En dat betekent dat de waarde in het economisch verkeer van de gehele pensioenaanspraak belast wordt als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Gevolgen voor de vennootschapsbelasting

Als u het in eigen beheer opgebouwde pensioen handhaaft en bevriest, blijft de pensioenvoorziening op de balans van uw bv staan. U moet dan actuarieel blijven waarderen en indexeren.

b. Opgebouwd pensioen prijsgeven tot de fiscale balanswaarde

U kunt er in 2019 nog voor kiezen om het pensioen in eigen beheer deels prijs te geven. Namelijk het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de fiscale balanswaarde van de pensioenvoorziening. Over het bedrag dat u prijsgeeft, hoeft de bv geen loonheffingen in te houden en te betalen.

 

U moet bij het prijsgeven vervolgens kiezen:

 

  • U koopt de fiscale balanswaarde van het pensioen af
  • U zet de fiscale balanswaarde van het pensioen om in een zogenaamde oudedagsverplichting

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Fiscaal: Overig, Fiscaal: Wet Vpb, Pensioen LB, Pensioen VpB, PEB, ODV Fiscaal
  • Dinsdag 19 november 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships