Belastingdienst gebonden

De Belastingdienst is gebonden aan een toezegging van de SVB betreffende een Rijnvarende.

Op het loon van Rijnvarende (X) zijn door zijn werkgever K Ltd in Cyprus sociale verzekeringspremies ingehouden. De bevoegde Cypriotische autoriteit heeft een E101 verklaring afgegeven. Hierin is verklaard dat gedurende de periode 1 januari 2010 t/m 31 december 2010 de Cypriotische sociale zekerheidswetgeving wordt aangewezen.

In zijn aangifte IB/PVV heeft X verzocht om vrijstelling voor de premies volksverzekeringen over het loon. Bij het opleggen van de aanslag heeft de Belastingdienst de vrijstelling niet verleend. X heeft erop gewezen dat de SVB op een zitting van 29 maart 2019 bij de sociale zekerheidsrechter m.b.t. de werkgever heeft medegedeeld, dat zij de door het bevoegde Cypriotische orgaan afgegeven E101  (dan wel A1)verklaringen voor 2010 alsnog zal respecteren (CRvB van 28 februari 2019).

De SVB is het bevoegde bestuursorgaan voor de toepassing van het Rijnvarendenverdrag, de basisverordening, de toepassingsverordening en de Rijnvarendenovereenkomst. Daarom is de Belastingdienst gebonden aan de toezegging van de SVB en kan de belastingrechter niet meer materieel toetsen of X in Nederland premieplichtig is voor de volksverzekeringen. De aanslag wordt verminderd met de geheven premies volksverzekeringen (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 mei 2020, nrs. 19/00266 en 19/00273).

Informatie

  • Sociale zekerheid
  • Donderdag 6 augustus 2020