Belastingdienst mag niet heffen

De Belastingdienst mag geen premies volksverzekeringen heffen als de SVB de premieplicht voor de volksverzekeringen niet heeft vastgesteld.

Op het loon van Rijnvarende (X) zijn door zijn werkgever in Luxemburg al sociale verzekeringspremies ingehouden. In zijn aangifte IB/PVV heeft X verzocht om vrijstelling voor de premies volksverzekeringen.

Bij het opleggen van de aanslag heeft de Belastingdienst de vrijstelling niet verleend. De beoordeling van de premieplicht voor de volksverzekeringen komt niet toe aan de Belastingdienst en de belastingrechter. Zonder vaststelling van de premieplicht voor de volksverzekeringen door de SVB (door middel van een besluit of A1 verklaring) in een situatie als onderhavige, waarin een andere lidstaat al heeft geheven, mag de Belastingdienst niet heffen.

Als later blijkt dat X wel verzekerings- en premieplichtig is in Nederland voor de volksverzekeringen dan is in de onderhavige situatie de navorderingstermijn verlopen. Dit is dan in evenwicht met de situatie, waarin een belanghebbende niet procedeert over de geheven premies volksverzekeringen en na vijf jaar ook geen recht heeft op een ambtshalve vermindering en evenmin om herziening van een uitspraak van de belastingrechter kan vragen, omdat die rechterlijke uitspraak er niet is (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 mei 2020, nr. 19/00121).

Informatie

  • Sociale zekerheid
  • Donderdag 6 augustus 2020