Belastingdienst: Toepassing doel- en exploitatie-eis van artikel 4 WBR.

Toepassing doel- en exploitatie-eis van artikel 4 WBR.

Bij vervreemding van aandelen in een zogenoemde onroerendezaakrechtspersoon is op grond van artikel 4 WBR overdrachtsbelasting verschuldigd. Naast een kwalificerend bezit aan onroerende zaken moet de betreffende rechtspersoon dan als doel hebben het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende zaken. Op 27 augustus 2018 zijn op grond van een Wob-verzoek beleidsstukken gepubliceerd over die doel- en exploitatie-eis van artikel 4 WBR.

In deze stukken wordt vooral ingegaan op de situatie waarbij een bv alleen de juridische eigendom van de onroerende zaken bezit en de economische eigendom (de econoom) in het bezit is van een gelieerde bv waarbij deze bv tevens de onroerende zaken exploiteert. De kennisgroep overdrachtsbelasting van de Belastingdienst vindt dat een bv met alleen de juridische eigendom van de onroerende zaken voldoet aan de doel- en exploitatie-eis. Bij vervreemding van aandelen in een dergelijke bv is dan ook volgens de Belastingdienst overdrachtsbelasting verschuldigd.

Informatie

  • Fiscale Aspecten
  • Vrijdag 21 september 2018