Belastingdienst verliest procedures overdrachtswaarde

Op 8 mei 2013 heeft het Hof Den Haag diverse uitspraken gedaan, waarin de belastingdiensy in het ongelijk is gesteld met betrekking tot de werking van artikel 3.28 Wet IB2001. Het Hof is van mening dat een marktrente beneden de 4% niet getroffen wordt door de aftrekbeperking van de indexatielast. Het Hof is van mening dat deze last direct genomen kan worden door de overdrager van de pensioenverplichting aan een apart pensioenlichaam.

Met deze uitspraken wordt een systeem voorgesteld, waarbij de overnemer de aftrek krijgt, terwijl deze gedeeltelijk weer vrijvalt bij de overnemer van de verplichting.

 

Het Ministerie van Financiën heeft cassatie aangetekend.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015