Belastingplan 2015: Afkoop lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Voor deze afkoopmogelijkheid gelden drie voorwaarden:

 1. de verzekeringnemer, dan wel, indien deze is overleden, de gerechtigde tot de aanspraak, moet langdurig arbeidsongeschikt zijn.

 2. de belastingplichtige heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

 3. maximum op te nemen bedrag, afhankelijk van het inkomen.

 

Om de regeling ook verder zo eenvoudig mogelijk te houden, hoeft tot een bedrag van € 40.000 geen toetsing aan het inkomen plaats te vinden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015