Belastingplan 2015: Levensloop herkansing 80%-regeling

Degenen die in 2013 geen gebruik gemaakt hebben van de 80%-regeling krijgen in 2015 opnieuw de gelegenheid om van deze regeling gebruik te maken. Om anticipatie-effecten te voorkomen zal deze 80%-regeling ten hoogste gelden voor het bedrag van de aanspraken op 31 december 2013. Na toepassing van de 80%-regeling kan de belastingplichtige geen gebruik meer maken van het overgangsrecht, omdat het volledige tegoed opgenomen dient te worden. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het pakket maatregelen dat dient als alternatief voor de huishoudentoeslag voor 2015.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015