Belastingplan 2015; opnamemogelijkheid lijfrente bij arbeidsongeschiktheid

Op 16 september 2014 is het wetsvoorstel 'Belastingplan 2015' (TK 34.002) ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het wetsvoorstel bevat een aantal wetswijzigingen op het terrein van de lijfrenten in de derde pensioenpijler.

Een van de voorgestelde maatregelen betreft het fiscaal mogelijk maken dat een derdepijlerpensioen (lijfrente) eerder kan worden opgenomen om te voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid zonder dat revisierente is verschuldigd. In verband hiermee is voorgesteld om de artikelen 3.133 en 5.16c van de Wet IB 2001 uit te breiden.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015