Belastingrechtspraak toch niet openbaar

In 2011 is toegezegd door de voormalig staatssecretaris van Financiën een wetsvoorstel in te dienen om de belastingrechtspraak openbaar te maken. De huidige staatssecretaris heeft besloten dit wetsvoorstel niet in te dienen. Tegenstanders van dit wetsvoorstel zijn beducht voor inbreuk op privacy. Zij stellen dat een openbare behandeling belastingplichtigen zullen belemmeren zich tot de rechter te wenden. In de praktijk is het probleem minder groot omdat de namen van publiekrechtelijke instellingen in de uitspraak worden genoemd. Daarnaast worden belangrijke uitspraken gepubliceerd. Toch vreemd dat de belastingrechtspraak niet openbaar is. Uitspraken inzake sociale zekerheid zijn openbaar. Vaak gaat het niet alleen om financiële belangen maar ook om de persoon van de procederende partijen. Levert dit dan geen inbreuk op de privacy?

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015