Belastingrentepercentage voor 1ste en 2e kwartaal van 2013

Het belastingrentepercentage voor het eerste en tweede kwartaal van 2013 is op 3,00% gezet. Dit percentage is o.m. van belang voor de tegenbewijsregeling bij afkoop van Brede Herwaarderings- en IB 2001-lijfrenten die niet meer dan 10 jaar vóór het jaar van afkoop zijn gesloten en waarvoor premies zijn afgetrokken (artikel 30i, lid 3, AWR). Op de site van de Belastingdienst is de digitale rekenhulp revisierente te vinden. Deze applicatie biedt een helpende hand bij de berekening van de verschuldigde revisierente ingeval de tegenbewijsregeling van toepassing is. Alle voor de tegenbewijsregeling benodigde rentepercentages zitten verwerkt in die applicatie.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015