Belastingschuld in Box 3

De aangifte inkomstenbelasting staat weer voor de deur. De heffingsgrondslag voor de vermogensrendementsheffing in box 3 wordt gevormd door het gemiddelde vermogen in het kalenderjaar. Met andere woorden, het gemiddelde van de bezittingen verminderd met de schulden aan het begin en ultimo van het jaar. Niet alle schulden worden echter in aanmerking genomen. Er geldt een bepaald drempelbedrag (€ 5.800,-- voor iedereen met een fiscale partner en € 2.900,-- voor alleenstaanden). Schulden aan de belastingdienst blijven zelfs helemaal buiten beschouwing. Zij verminderen de heffingsgrondslag voor box 3 dus niet.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015