Beleidsdoorlichting Pensioenbeleid

Het Ministerie van SZW heeft haar pensioenbeleid doorgelicht.

De conclusie is dat 91% van alle werknemers pensioen opbouwd.
Dat ons stelsel goed is omdat het 4 wezenskenmerken heeft:

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015