Belgische sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen aftrekbaar van de Nederlandse winst

Een man is onderworpen aan de in België geldende socialezekerheidsregeling voor zelfstandigen. Hij is verplicht verzekerd voor de RSVZ. In geschil is of de bijdragen, voor zover zij zien op de elementen 'ziekte en invaliditeit', 'pensioenen' en 'rest' in aftrek komen bij de vaststelling van het belastbare inkomen. De inspecteur beantwoordt deze vraag ontkennend, maar Rechtbank Den Haag gaf hem geen gelijk. In hoger beroep stelt het Hof: Slechts in geval van dubbele verzekerings- en premieplicht is aftrek van buitenlandse volksverzekeringspremies toegestaan. Daarvan is in casu geen sprake. Het hoger beroep van de inspecteur is gegrond. De man gaat in cassatie. Hij stelt dat het Hof een onjuiste toepassing heeft gegeven aan het Besluit over de kwalificatie van buitenlandse sociale verzekeringen van 7 april 2009, nr. CPP2009/93M, BNB 2009/165. De Hoge Raad geeft hem gelijk. De RSVZ-bijdragen zijn aftrekbaar.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 6 mei 2015