Beloningsbesluit bestuur pensioenfondsen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine pensioenfondsen, de grens is € 10 miljard.De bestuursvoorzitter bij een groot fonds moet hiervoor 0,6 voltijdswerkweek rekenen, een klein fonds 0,3. Voor een gewone bestuurder is dat 0,4 en 0,2.
Een voorzitter van een RvT vergt respec. 0,2 en 0,1 werkweek, zowel voor een groot als klein fonds. Over de tijdsbesteding van visiteurs wordt niets gezegd.

Informatie

  • Governance, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015