Beperking verzekeringsplicht volksverzekeringen tot ingezetenen niet discriminatoir

De SVB heeft aan verzekerde een AOW uitkering toegekend van 36% van de maximum AOW. De verzekerde heeft een aantal jaren in België gewoond en niet in Nederland gewerkt. De CRvB stelt de SVB in het gelijk. De verzekerde stelt voor de Hoge Raad (14/02/2014, 13/02284) dat hij ten opzichte van ingezetenen gediscrimineerd wordt omdat ingezetenen van Nederland verzekerd zijn ook al genieten zij geen aan loonbelasting onderworpen inkomen. Volgens de Hoge Raad is het uitgangspunt dat de verzekeringsplicht voor niet ingezetenen beperkt blijft tot personen die in Nederland beroepswerkzaamheden uitoefenen, internationaal aanvaard. Van discriminatie is geen sprake.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015