Beschikbare premieregelingen, doorbeleggen na pensionering

De staatssecretaris van SZW heeft in een hoofdlijnennota een twee varianten gepresenteerd met als doel het pensioenresultaat te verbeteren tegen een acceptabel risico.

1. In de uitkeringsfase kan individueel deels worden doorbelegd;

2. In de uitkeringsfase kan deels worden doorbelegd, door toe te treden tot een collectief waarin gepensioneerden het beleggingsrisico en het langlevenrisico collectief met elkaar delen. 

3. Een derde variant, waarin toetreding tot het collectief al 10 jaar vóór pensionering mogelijk is, wordt overwogen.

Het streven is om op 1 juli 2015 met een wetsvoorstel te komen, zodat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2016 kan worden ingevoerd.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015