Beschikking Werkhervattingskas (Whk)

De Belastingdienst verstuurt binnenkort de beschikkingen (of mededelingen) met drie gedifferentieerde premiepercentages Whk voor de werkgever in 2015.  T/m 2013 betaalden eigenrisicodragers vaak een lagere premie dan de vergelijkbare WGA-premie in het publieke bestel. De kans is groot dat er in 2015 een hogere premie geldt, dan wanneer er verzekering is via het publieke bestel. Raadzaam om te overwegen of u eigenrisicodrager wilt blijven. Met ingang van 2016 worden de twee WGA-componenten samengevoegd. Jaarlijks stelt het UWV de premies vast (Besluit gedifferentieerde premie Whk, jaarlijks gepubliceerd). Op de premiebeschikking van de Belastingdienst is premie voor ZW, WGA-flex en WGA-vast risico te zien. Over de risico’s waarvoor de werkgever eigenrisicodrager is, betaalt de werkgever een publieke premie van 0 procent. Vanaf 2016 keuze voor eigenrisicodragerschap voor volledige WGA. T/m 2015 is uitsluitend eigenrisicodragerschap voor WGA-vast mogelijk.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015