Beschikkingshandeling kan leiden tot afkoop pensioen

Op 21 december 2012 heeft de Hoge Raad (nr.11/05002) aangegeven dat bij een gedeeltelijke afkoop van een saldolijfrente sprake is van een rechtshandeling door de DGA en zijn BV sprake kan zijn van een gedeeltelijke afkoop van pensioen. Op de balans van de vennootschap stonden, naast de saldolijfrente, ook nog een zuivere lijfrente en een pensioenverplichting. Door het omzetten van de saldolijfrente van een levenslange naar een tijdelijke, waarvoor aan de DGA een vergoeding werd verstrekt, zorgde de DGA en zijn BV er voor dat het pensioen en de zuivere lijfrente gedeeltelijk niet meer konden worden uitbetaald. Een dergelijke actie maakte het pensioen en de lijfrente gedeeltelijk illusoir, waarop deze verplichtingen in de heffing moesten betrokken.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015