Besluit buitenlandse sociale verzekeringen

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit uitgevaardigd betreffende de behandeling van buitenlandse voorzieningen die vergelijkbaar zijn met de Nederlandse volksverzekeringen (AOW en ANW) en werknemersverzekeringen (WW, WIA). Het besluit is een samenvoeging van 3 eerdere besluiten. Waar nodig heeft actualisering plaatsgevonden. Als hoofdregel geldt dat door de werkgever betaalde premies voor buitenlandse sociale verzekeringen die vergelijkbaar zijn met de AOW en ANW tot het Nederlandse fiscale loon behoren en dus belast worden en dat door de werknemer betaalde premies niet aftrekbaar zijn. Ten aanzien van aanspraken op buitenlandse werknemersverzekeringen geldt dat deze niet tot het fiscale loon behoren en dat de door de werknemer betaalde premies niet aftrekbaar zijn.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015