Besluit CPP2001/803M ingetrokken (Verkoop levensverzekering en compensabel verlies)

Op 17 december 2014 is het 'Verzamelbesluit kapitaalverzekeringen' (BLKB2014/1763M) gepubliceerd in de Staatscourant.

Met dat besluit is het besluit 'Inkomsten uit vermogen. Verkoop levensverzekering aan binnenlands belastingplichtige particulier met compensabel verlies. Belaste afkoop' ingetrokken (zie par. 8).

Door het voortschrijden van de tijd heeft dit besluit (CPP2001/803M) zijn belang verloren.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015