Besluit KEW, SEW en BEW. Overgangsrecht KEW

Op 5 juli 2013 is het beleidsbesluit met de titel 'Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW' (kenmerk BLKB2013/490M) gepubliceerd. Met dit besluit is het overgangsrecht voor de KEW, de SEW en het BEW uitgebreid voor een aantal situaties waarin onbedoeld verschil is ontstaan tussen de toepassing van het overgangsrecht voor de bestaande eigenwoningschuld en het overgangsrecht voor de KEW, de SEW en het BEW. Het besluit bevat - vooruitlopend op wetgeving op dit punt - een aantal goedkeuringen waardoor ontstane verschillen die zich voordoen bij onder andere situaties van tussentijdse (ver)huur niet meer bestaan.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015