Besluit lijfrenten in de winstsfeer geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft bij besluit van 3 juni 2014 (nr. BLKB 2014/816, Stcrt. 2014, 16111) het oude besluit van 28 december 2004 geactualiseerd.

In dit besluit zijn onder andere bepalingen opgenomen over de overdracht van lijfrenteovereenkomsten die als tegenprestatie voor het overdragen van de IB onderneming bij een BV worden bedongen. In beginsel is een overdracht van alleen de lijfrenteovereenkomst op een latere datum niet mogelijk als dit niet gepaard gaat met een overdracht van de gehele onderneming. De sanctie op een dergelijke overdracht is dat de gehele waarde progressief in de belastingheffing wordt betrokken vermeerderd met revisierente.

Nieuw in dit besluit zijn onder andere de onderdelen over de juridische splitsing  en juridische fusie van BV's. Voor de toepassing van de inkomstenbelasting met betrekking tot de aanwezige lijfrenteverplichting is in dergelijke gevallen sprake van een andere verzekeraar waardoor in beginsel ook de ‘andere verzekeraarsanctie’ geldt.

Informatie

  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, De zelfstandig ondernemer, Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 20 maart 2015