Besluit subjectieve vrijstellingen natuurschoon-, pensioen-, zorg- en sociale werkbedrijf-lichamen geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft op 25 november een nieuwe versie van het Besluit subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen uitgevaardigd, dat op 13 december 2019 in de Staatscourant is gepubliceerd.

 

Het besluit bevat het beleid over de subjectieve vrijstellingen voor natuurschoon-lichamen, pensioenlichamen, lichamen die specifieke zorgwerkzaamheden verrichten en sociale werkbedrijf-lichamen. Voor pensioenlichamen zijn deze vrijstellingen opgenomen in artikel 5, eerste lid, onderdeel b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

 

Ten aanzien van de vrijstelling voor pensioenlichamen kunnen geen verschillen worden geconstateerd met de vorige versie van 20 december 2018.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen VpB
  • Woensdag 18 december 2019