Besluit tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten

Op 30 december 2013 is het 'Besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen' in het staatsblad geplaatst (nr. 569). In dit besluit is een aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing van diverse fiscale uitvoeringsbesluiten, waaronder het Uitvoeringsbesluit IB 2001 (UB IB 2001).

Per 1 januari 2014 wordt de fiscale ruimte voor oudedagsvoorzieningen op grond van de Wet VAP (Stb. 2012, nr. 328) aangepast. In het verlengde hiervan is de vermenigvuldigingsfactor in artikel 15, lid 2, UB IB 2001 voor 2014 aangepast.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015