Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Besluit waarderingsaspecten pensioenen en lijfrenten geactualiseerd

Op 1 april jl. is het geactualiseerde besluit inzake waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten in eigen beheer geactualiseerd.

Het nieuwe besluit van 19 maart 2019 vervangt het besluit van 3 juni 2008 en is sinds 2 april 2019 van kracht.

De aanpassingen zijn niet spectaculair en betreffen met name verwijzingen naar nieuwe wetgeving. Daarnaast zijn redactionele aanpassingen doorgevoerd, zonder dat een inhoudelijke wijziging is beoogd. De belangrijkste redactionele aanpassingen hebben betrekking op:

 

  • Hoofdstuk A: indeling is voor de leesbaarheid aangepast.
  • Onderdeel A.2.3. (oud) is komen te vervallen vanwege het beperkte praktische belang.
  • Onderdeel B.6. inzake de waardering van een pensioenverplichting bij een stelselwijziging als gevolg van een verbreking van een fiscale eenheid is ter verduidelijking herschreven.

 

In het nieuwe besluit wordt meerdere malen expliciet opgemerkt dat in verband met de invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen per 1 april 2017 het niet meer mogelijk is om nog verzekerde pensioenaanspraken in eigen beheer op te bouwen.

 

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Fiscale Aspecten, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Wet Vpb, Pensioen VpB
  • Woensdag 3 april 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships