Betere bescherming werknemers bij wisseling baan en wisseling uitvoerder

Met dit convenant wordt bijgedragen aan de bescherming van de rechten van de werknemer bij individuele wisseling van baan en bij collectieve beëindiging van deelname aan een pensioencontract. Voorkomen wordt dat werknemers die ziek of 
arbeidsongeschikt zijn de inkomensbescherming op grond van de pensioenregeling verliest, als hij naar een andere werkgever of uitvoerder overstapt. Als er bij collectieve beëindiging is besloten tot een collectieve waardeoverdracht is het convenant niet van toepassing. 

Kernpunten zijn onder andere dat uitloop is verzekerd bij de oude uitvoerder voor het arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De toename van de mate van arbeidsongeschiktheid is verzekerd bij de oude uitvoerder en er worden geen carenzperioden meer gehanteerd. 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015