Betere handhaving gedetacheerde werknemers uit EU

De EU richtlijn inzake bovengenoemd onderwerp biedt werknemers betere bescherming en gaat misbruik en omzeiling tegen. De richtlijn voorziet erin dat de lidstaten alleen gerechtvaardigde en evenredige administratieve vereisten en controlemaatregelen mogen opleggen voor de daadwerkelijke naleving van deze richtlijn en richtlijn 96/71/EG (detacheringsrichtlijn). Via een nationale website moeten dienstverleners  over de maatregelen worden ingelicht en ze moeten gemeld worden aan de EU Commissie. De richtlijn voorziet in ketenaansprakelijkheid in de bouw. Werknemers kunnen dan de hoofdaannemer aansprakelijk stellen voor betaling van hun netto loon.

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015