Bewijslast adviesinhoud hypotheekgesprek bij vernietigd dossier

Een consument klaagt bij het KiFiD over de boeterente die hij in rekening gebracht krijgt na aflossing van de hypotheekschuld en stelt dat diens adviseur hem niet op de hoogte had gebracht van de boeteclausule. Het betrof een budgethypotheek met een rentekorting en rentevast periode waarin een boete bij vervroegde aflossing is opgenomen. Het adviesdossier is echter niet meer voorhanden en ook de consument beschikt alleen nog maar over de offerte. Het KiFiD geeft aan niet te kunnen beoordelen of in het adviestraject de vrijwillige boete bij verkoop (wat het een budgethypotheek maakte) is besproken. Op de consument rust in dit geval de bewijslast dat sprake is van schending van een zorgplicht door de adviseur.

 

Informatie

  • Algemeen, Financieren
  • Maandag 13 november 2017