Bewindvoerder pas in hoger beroep bij alimentatiezaak

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat ondanks dat de bewindvoerder pas in hoger beroep als procespartij erbij wordt betrokken het inleidend verzoek tot alimentatie toch ontvankelijk is.

In beginsel zijn partijen die onder bewind staan niet procesbevoegd zonder instemming van de bewindvoerder. In een procedure voor Gerechtshof Anrhem-Leeuwarden ging het om een inleidend verzoek tot alimentatie waarbij de advocaten noch de rechtbank in eerste aanleg dit onderkend hadden.

De alimentatieplichtige vindt daarom dat het hoger beroep niet ontvankelijk zou moeten zijn. Het gerechtshof vindt echter dat nu de bewindvoerder stelt best toestemming te hebben gegeven en geen actieve rol zou hebben gespeeld en bovendien in hoger beroep alle kansen daarvoor alsnog benut kunnen worden. De alimentatieverzoekende partij is daarom toch ontvankelijk in het hoger beroep.

Informatie

  • Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Maandag 19 augustus 2019