Bijstellingsregeling 2014

Op 30 december 2013 is de 'Bijstellingsregeling 2014' in de staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 35144).

In die regeling is onder meer geregeld dat de KEW-vrijstellingsbedragen (opgenomen in art. 10bis.6 Wet IB 2001) voor 2014 zijn vastgesteld op € 160.000 (bij minimaal 20 jaar premiebetaling c.q. inleg) en € 36.300 (bij minimaal 15 jaar betaling c.q. inleg).Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015