Bijstellingsregeling 2015 gepubliceerd in Staatscourant

Op 30 december 2014 is de 'Bijstellingsregeling 2015' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 36639).

In de Bijstellingsregeling zijn onder meer de officiële fiscale cijfers inzake inkomensvoorzieningen (lijfrenten) en de KEW-/SEW-/BEW-vrijstellingsbedragen voor 2015 opgenomen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015