Bijzondere regeling werktijdverkorting verlengd tot 1 maart 2009

Bedrijven die vanwege de kredietcrisis een acuut omzetverlies (30%) lijden, kunnen vanaf 1 december 2008 een verzoek indienen voor de bijzondere regeling werktijdverkorting voor hun werknemers. De regeling die in beginsel 6 weken duurt is verlengd tot 1 maart 2009. Gedurende de periode van werktijdverkorting wordt het loon over de gewerkte uren doorbetaald. Over de niet gewerkte uren krijgt de werknemer ook gewoon zijn loon doorbetaald. Voor dit laatste deel ontvangt de werkgever de WW-uitkering. Op deze manier wordt de werkgever (deels) gecompenseerd. De pensioenopbouw gedurende de werktijdverkorting kan gewoon gecontinueerd worden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015