Binnen welke termijn na expiratie moet een periodieke uitkering worden bedongen?

In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij de expiratie van een pensioen- of stamrechtpolis. Belanghebbenden hebben immers een redelijke termijn nodig voor oriëntatie en voor de beoordeling van eventuele offertes. De belastingdienst heeft hiervoor twee redelijke termijnen vastgesteld, afhankelijk van de specifieke situatie. Is sprake van een uitkering bij in leven zijn van de gerechtigde tot de uitkeringen, dan geldt een redelijke termijn van 6 maanden. Betreft het een uitkering bij overlijden ten behoeve van de nabestaanden dan geldt een redelijke termijn van 12 maanden. Voor zover de uitkeringen een half jaar of een jaar later ingaat dan de uiterste wettelijke ingangsdatum heeft dit geen fiscale gevolgen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015