Blog: Nederlanders willen meer keuzevrijheid

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft de wensen van Nederlanders onderzocht ten aanzien van hun pensioen: Pensioenen, solidariteit en keuzevrijheid.

De uitkomst is niet verrassend:

-ze willen wel voldoende zekerheid;

-meer keuzemogelijkheden, zonder dat ze daar per definitie gebruik van gaan maken;

-het pensioen mag default collectief - door de werkgever - geregeld, mits ze kunnen kiezen;

-solidariteit is eigenlijk niet meer wenselijk, behalve ten aanzien van diegenen die het echt nodig hebben, bijvoorbeeld arbeidsongeschikten en bij vroegtijdig overlijden;

-ze willen ook meer vrijheid om zelf hun pensioenfonds/verzekeraar te kiezen;

-jongeren willen meer keuzevrijheid dan ouderen;

-en jongeren zien het meer als 'spaarpot' en minder als 'pensioen bij ouderdom.

Commentaar

Uitkomsten die passen bij de Nationale Pensioendialoog en bij de Hoofdlijnennotitie van Staatssecretaris Klijnsma van begin juli 2015. De vraag is en blijft hoe we van collectief naar individueel gaan - met afschaffing verplichtstelling, hoe we meer vrijheid invullen als de grote verplichtstelling vervalt - pensioenplicht ook voor ZZP-ers lijkt dan de oplossing - en hoever gaan we qua keuzevrijheid, bijvoorbeeld voor aflossing hypotheek, sabbatical, studieverlof en/of starten eigen bedrijf.  Dat vanuit de 'sociale' kan de bekende ontwikkelingen bevestigd worden is goed. Maar, het woord is nu aan de Staatssecretaris.

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 26 augustus 2015