Blog Theo Gommer: Pensioen hoeft niet levenslang maar dat kan wel!

‘Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen in de toekomst onmogelijk nog het risico op langer leven dekken.

Dat las ik afgelopen week in de media. De oplossing die ik ook las, was dat als de levensverwachting toeneemt – en dat blijft het geval de komende decennia – dan moet het pensioen – dus ook de lopende pensioenen – direct aangepast. Naar beneden dus.

Wat een onzin! Om twee redenen, allereerst, waarom moet pensioen levenslang zijn? En ten tweede, kan het pensioen naarmate ik ouder wordt veel beter – en naar eigen inzicht - aangepast qua hoogte én duur.

Pensioen is niet meer standaard. De een wil de zekerheid van een levenslang geïndexeerd pensioen, de andere wil zoveel mogelijk pensioengeld op de pensioendatum als lumpsum – inderdaad om leuke dingen mee te doen -. De derde schat in dat hij na pensioendatum nog 10-15 jaar gezond leeft en wil het dan heel goed hebben, daarna mag het marginaal zijn, op basis van de AOW en een beetje extra. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft immers onderzocht en bewezen dat je van de AOW kunt leven.

Mede bepalend zal daarbij zijn hoe het met de woonlasten is en of er ander vrij vermogen is. Kortom, iedereen moet zelf aan financiële pensioenplanning kunnen doen!

Pensioen is verder gewoon een zak met geld: míjn zak met geld. Daarmee wil ik veel kunnen doen op mijn manier.

Omdat er echter wel een fiscaal voordeel aan is gegeven, is het logisch dat er opnameregels zijn. Wil je dat niet, dan moet je gewoon vrij sparen in Box III.

En dat het pensioengeld er niet in één keer doorheen gejast kan/mag worden. 

De waarheid ligt dus in het ‘libertair paternalistisch’ midden volgens mij.

In Zwitserland mag ik 25% (van mijn gekapitaliseerd pensioen en/of pensioenkapitaal)  als lumpsum opnemen op pensioendatum. Dat wil ik echter op ieder gewenst moment kunnen doen, zowel voor als na pensioendatum. Als ik 65 ben weet ik immers niet hoe ik mij voel als ik 75 ben.

Verder vind ik dat 25% ‘gereserveerd’ moet blijven voor levenslang pensioen. Dan houd ik 50% over, die ik in minimaal 5 jaar en maximaal dus levenslang mag opnemen.

Dat verwerken we allemaal in www.mijnpensioenoverzicht.nl, en iedereen kan aan zijn eigen persoonlijke financiële pensioenplanning doen. Daarnaast zijn er genoeg goede pensioen/financiële adviseurs inmiddels die kunnen en willen helpen (betaald uiteraard).

De tijd dan anderen ‘voor mij’ bepalen hoe ik – levenslang – met mijn eigen (pensioen)geld moet omgaan is voorbij. Helaas snappen vooral de babyboomers dat nog steeds niet. Prima dat zij kiezen voor een solidair levenslang pensioen, maar dat is aan de x-generatie (vanaf 1960 geboren) niet – meer – besteed. De generatiediscussie ‘over de  uitkeringsfase’ is dus ook begonnen!

En als dat gecombineerd wordt met een pensioenplicht voor iedereen (ook ZZP-ers) is er geen vuiltje aan de lucht. En heeft iedereen op pensioendatum ‘geld’ om mee te plannen.

Alleen de ‘gebakken pensioenlucht’ die aan de huidige ‘ouderen’ is aangeboden (een levenslang, goed – 70% - pensioen, met indexatie) levert nog een overgangsprobleem op. Dat lossen we echter niet op door vast te houden aan levenslang en bij een toenemende levensverwachting de pensioenen maar te verlagen.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015