Boete voor zorgverzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit maakt bekend dat ze boetes heeft opgelegd aan meerdere zorgverzekeraars vanwege fouten bij hun zorginkoop.

Een aantal zorgverzekeraars heeft volgens de Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingen in het inkoopbeleid en in de procedure van zorginkoop niet volgens de regels bekend gemaakt. Daarmee hebben ze de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw overtreden en dat levert ze een boete op.

De Regeling moet borgen dat iedere geïnteresseerde zorgaanbieder goed op de hoogte is van het inkoopbeleid en de procedures en tijdig op wijzigingen van conceptovereenkomsten bijvoorbeeld kan reageren. Het zorginkoopproces moet zo transparant blijven en de zorgplicht zorgvuldig ingevuld.

Informatie

  • Zorg
  • Donderdag 17 september 2020