Brexitdeal

Het Verbond van Verzekeraars geeft diens mening over de Brexit-deal.

Het Verbond van Verzekeraars publiceert op diens website hun mening over de Brexit-deal. Opvallend vindt het Verbond vooral dat in de dal het probleem van de verplichte clearing van (rente)derivaten bij een clearinghouse nog niet wordt opgelost. De Londense City wordt deels afhankelijk van de EU om de sector zogenoemde equivalentie te geven. Equivalentie houdt in dat de EU zou vinden dat de Britse financiële regels vergelijkbaar geacht worden aan die van de EU en daarmee zou er toegang zijn tot de Europese markt. Een equivalentiebesluit moet genomen worden via een unilateraal besluit en komt niet via onderhandeling tot  stand. Nu geldt die bij wijze van overgangsregeling nog voor twaalf maanden vanaf het Brexitmoment. Medio maart 2021 hopen het Verenigd Koninkrijk en de EU een Memorandum of Understanding te hebben voor een raamwerk voor samenwerking tussen toezichthouders die toezien op de financiële dienstverlening. 

Informatie

  • Basis
  • Dinsdag 5 januari 2021