Brief DNB-onderzoek naar uitbesteding vermogensbeheer

  1. In de brief worden de volgende onderwerpen nader belicht die in ieder geval belangrijk zijn bij de uitbesteding van het vermogensbeheer:

1. Aansluiting van de opdracht aan de vermogensbeheerder bij het       strategische beleggingsbeleid.

  1. 2. Effectieve begrenzingen aan deze opdracht.
  2. 3. Inzicht (kunnen) hebben in de portefeuille.
  3. 4. Vormgeving van het vermogensbeheercontract.

De brief bevat verder een bijlage met een uitgebreide toelichting en een overzicht met relevante vragen. Het doel van de brief is ook fondsen die niet direct bij het onderzoek betrokken zijn handvatten te geven om zelf de vermogensbeheerovereenkomsten te kunnen analyseren en beoordelen. DNB zal in 2013 via een self assessment ook onderzoek uitvoeren bij (een selectie van) pensioenfondsen in toezichtklasse T3.

Informatie

  • Toezicht, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015