Brief Financiën inzake suggesties voor aanpak van beleggingsverzekeringen

Dit bericht betreft een signalering inzake de publicatie van een brief door het ministerie van Financiën.

In zijn brief van 11 juni 2020 heeft minister Hoekstra van Financiën het verzoek van de Tweede Kamer van 17 februari 2020 om een reactie op de brief van de heer J.O. aan de Tweede Kamer van 22 januari 2020 betreffende ‘Suggesties voor aanpak van woekerpolissen’ beantwoord (kenmerk brief 2020-0000108547). 

In de brief benoemt de heer J.O. een aantal aandachtspunten in het beleggingsverzekeringendossier en geeft hij daarbij een aantal suggesties voor de aanpak van de problematiek. De suggesties zijn opgedeeld in een drietal thema’s, te weten:

  1. Verzekeraars
  2. Het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en
  3. De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

In zijn brief gaat de staatssecretaris per thema in op de suggesties die zijn gedaan door de heer J.O.

Informatie

  • Algemeen, Beleggen, Toekomstvoorzieningen, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Recht: Overig, Diversen
  • Zaterdag 13 juni 2020