Brief inzake beklemmingen van vermogen in fiscale regelingen

Op 17 september 2013, heeft de staatssecretaris van Financiën een brief gestuurd naar de Tweede Kamer (TK 33.750 IX, nr. 5 / AFP/2013/613). De brief gaat over fiscale moties en toezeggingen die in het verleden zijn gedaan. Er wordt o.m. ingegaan op de tijdens de behandeling van het Belastingplan 2013 gedane toezegging beklemmingen van vermogen in fiscale regelingen nader te bezien. Het resultaat hiervan is opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. Ingegaan wordt op beklemd pensioenvermogen, beklemd lijfrentevermogen, beklemd KEW-vermogen en beklemd stamrechtvermogen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015