Brief inzake maatschappelijke dialoog over toekomst pensioenstelsel

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer in haar brief van 4 april 2014 o.a. geïnformeerd over de activiteiten die het kabinet de komende periode ontplooit in het kader van de toekomst van het pensioenstelsel (TK 32.043, nr. 204).

In het tweede kwartaal van 2014 zal het kabinet komen met een wetsvoorstel voor facilitering van een pensioenregeling voor zelfstandigen binnen de kaders van het huidige pensioenstelsel. Ook zal een brief worden opgesteld over pensioen en wonen.

Een afschrift van de brief waarin het kabinet de SER verzoekt om advies is bijgevoegd. Een vergelijkbare brief (met bijlage) is aan de Eerste Kamer gezonden.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015