Brief Klijnsma aan kamer; geen extra regelgeving, maar intern toezicht moet oog richten op risico?s van uitbesteding

In 2010 is door DNB en AFM gewezen op de verlies aan directe controle door pensioenfondsbesturen bij de uitbesteding van primaire taken. Daarbij werd onderscheid gemaakt in 3 categorieën van uitbesteding; bestuurondersteuning, pensioenadministratie en vermogensbeheer. Op al deze gebieden maar vooral bij het Vermogensbeheer wordt gewezen op het ‘principal-agent probleem’. Hierbij is sprake van informatieasymmetrie en belangentegenstelling, waarvan de risico’s naar het oordeel van de toezichthouder, door onvoldoende inzicht bij het pensioenfondsbestuur, niet adequaat werden beheerst.

De staatsecretaris spreekt haar vertrouwen uit in de uitvoering van het toezicht door DNB en AFM en de werking van ingevoerde nieuwe wetgeving. De Beleidsregel Geschiktheid, zorgt voor beter voorbereide bestuurders en de Wvbp zorgt voor  verbeterde governance o.a. door de mogelijkheid van onafhankelijke professionele bestuurders en de professionalisering van het intern toezicht. Vooral de rol van de RvT bij het toezicht op de adequate risicobeheersing  en evenwichtige belangenafweging wordt sterk benadrukt.

In de brief wordt uitgesproken dat de toezichthouders de risico’s van uitbesteding nauwlettend blijven volgen. Hiervan werd ook door Olaf Sleijpen specifiek melding gemaakt in zijn speerpunten DNB toezicht 2014 van januari.

Bestuurders en intern toezichthouders (RvT en VC’s)  zullen er goed aan doen bij de opdrachtformulering en afstemming van hun taken met Bestuur en VO aan dit belangrijke thema extra aandacht te besteden    

Informatie

  • Governance, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015