Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Brief knelpunten automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

De pensioenkoepels, bestaande uit de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, hebben samen met de Stichting van de Arbeid gereageerd (brief  9 januari 2020) op vragen van minister Koolmees van SZW in verband met waardeoverdracht van kleine pensioenen. Tevens hebben ze een dringend beroep gedaan op de minister de knelpunten met betrekking tot de waardeoverdracht van kleine pensioenen zo spoedig mogelijk op te lossen.

Al eerder (brief 9 april 2019) hadden bovengenoemde organisaties de knelpunten onder de aandacht van de minister gebracht. Het ging daarbij om twee knelpunten:

 

 1. Voor automatische waardeoverdracht komen alleen kleine pensioenen in aanmerking die zijn ontstaat door baanwisseling. Kleine pensioenen die zijn ontstaan door collectieve beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst, juridische - of bedrijfsfusie of splitsing premievrij zijn blijven, staan komen niet in aanmerking voor automatische waardeoverdracht
 2. Tussentijdse afkoop van kleine nettopensioenen is niet mogelijk

In een reactie (brief 9 september 2019) had minister Koolmees aangegeven te overwegen iets aan de knelpunten te doen als hij een nadere toelichting zou krijgen met betrekking tot onderstaande aandachtspunten:

 

 1. Het passeren van de keuze voor werkgever en werknemers om de opgebouwde pensioenen achter te laten bij de oude pensioenuitvoerder
 2. De bijbetalingsplicht van de werkgever tegenover verzekeraar
 3. De afweging van verzekeraars om wel of niet waarde over te dragen
 4. De kosten in uitvoeringsovereenkomsten
 5. De mogelijkheid onderscheid te maken tussen kleine pensioenen die door baanwisseling of collectieve beëindiging zijn ontstaan
 6. De uitvoeringskosten voor het nettopensioen

In deze brief (9 januari 2020) is daaraan gehoor gegeven.

 

Er wordt voorgesteld kleine verzekerde DB-pensioenen (uitkeringsovereenkomsten) die ontstaan zijn als gevolg van collectieve beëindiging (voorlopig) buiten de automatische waardeoverdracht te laten. Hierdoor gaat de garantie op een bepaalde uitkering op pensioeningangsdatum niet verloren en wordt de bijbetalingsplicht van de desbetreffende werkgevers tot een minimum beperkt.

 

Voor alle andere kleine pensioenen (verzekerde DC-regelingen en DC- en DB-regelingen bij pensioenfondsen) wordt bepleit de automatische waardeoverdracht zo spoedig mogelijk in te voeren.

 

Bovendien blijkt het praktisch onmogelijk te achterhalen welke kleine pensioenen door baanwisseling zijn ontstaat en welk niet. Dit impliceert dat kleine pensioenen die feitelijk zijn ontstaan door baanwisseling (ongewenst) buiten het circuit van automatische waardeoverdracht dreigen te vallen.

Informatie

 • VTVaktechniek
 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Waardeoverdracht
 • Woensdag 15 januari 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships