Brief over emigranten met EWS op 31 december 2012 die tijdelijk woning verhuren

In antwoord op de vragen van de heer Koolmees over de fiscale behandeling van belastingplichtigen die op 31 december 2012 een eigenwoningschuld (EWS) hebben, nadien emigreren en hun woning verhuren, en daarna weer in de eigen woning gaan wonen, heeft minister Blok van Wonen en Rijksdienst antwoord gegeven in zijn brief van 11 maart 2013 (Kamerstukken II, 33.405, nr. 29). In de brief wordt ingegaan op de gevolgen voor het overgangsregime voor de EWS. Deze zullen logischerwijze doorwerken naar het overgangsregime voor de KEW, de SEW en het BEW.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015