Brief regering inzake spoedbehandeling EK van wetsvoorstellen

In vervolg op de aanname door de Tweede Kamer van de wetsvoorstellen 'Wet pensioenaanvullingsregelingen' (TK 33.672) en 'Witteveenwet 2015' (TK 33.610) heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 28 juni 2013 (kenmerk AFP/2013/436U) de Eerste Kamer verzocht om een spoedige behandeling van beide wetsvoorstellen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015