Brief UWV over ZW flexuitkeringen

Als de werkgever van de werknemer (ex)werknemers heeft die van het UWV in de eerste helft van 2013 ZW flexuitkeringen hebben ontvangen, dan heeft de werknemer in januari een brief van het UWV ontvangen met een overzicht van deze uitkeringen. Met dit overzicht kan de werknemer kan de werknemer kopie van beslissingen aan de (ex)werknemers opvragen. De gedifferentieerde ZW flex premie voor 2015 wordt gebaseerd op de door het UWV toegekende uitkeringen over 2013. Heeft de werkgever geen (ex)werknemers aan wie ZW uitkering is toegekend, dan betaald hij de minimum premie. Deze is voor grote werkgevers 0,14%, voor kleine op sectorniveau en voor middelgrote een gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie.   

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015