Brief van minister met toezeggingen op het terrein van de KEW

Om onbedoelde gevolgen van de wijziging van de fiscale behandeling van de eigen woning per 1 januari 2013 zo snel mogelijk aan het licht te brengen, is door minister Blok toegezegd nog eens de stofkam door de nieuwe betreffende fiscale wetgeving te halen. Zo zullen met de in zijn brief van 4 maart 2013 opgenomen maatregelen onbedoelde gevolgen vooruitlopend op wetgeving bij beleidsbesluit worden rechtgezet. Er is een maatregel getroffen op het terrein van het overgangsrecht kapitaalverzekering eigen woning (KEW) bij tijdelijk huren na 2012. Daarnaast zal in een beleidsbesluit vooruitlopend op wetgeving het overgangsrecht KEW verder worden uitgebreid voor een tweetal specifieke situaties.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015